ข้อมูลต่างๆในเวปไซท์เป็นของบริษัท เอดี ฮีโร่ ชไนเดอร์(ประเทศไทย) จำกัด ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้ก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท
การคำนวณหาขนาดของ CB ของ Motor Lift

ให้คำนวณตามมาตรฐาน วสท.
ขนาดสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกิน = 2.5 เท่าของกระแสพิกัดของมอเตอร์
( หรือ คุณอาจจะใช้ซัก 2 เท่าก็ได้ ถ้าเป็น Motor ขนาดเล็ก เนื่องจากกระแสสตาทน้อย )
กระแสพิกัดของ Motor 5.5 Kw ผมใช้ที่ 12 A เลยนะครับ
ดังนั้นขนาดของ CB สูงสุด = 2.5x12 = 30 A
ถ้า เลือกใช้ CB ที่ใกล้เคียงกันเป็น 32 AT ก็ใช้ได้นะครับ
ส่วนการหาขนาดสายไฟของ มอเตอร์ Lift ก็คำนวณตามมาตรฐานของ วสท.
เนื่องจาก มอเตอร์ลิฟมีลักษณะการใช้งานเป็นระยะ ใช้งานต่อเนื่อง
ดังนั้น ขนาดของสาย ต้องไม่น้อยกว่า 140 % ของกระแสพิกัดมอเตอร์
Iสาย = 1.4x12 = 16 A
ดังนั้น ขนาดสายตำสุดที่ใช้งานไม่ควรน้อยกว่า 2.5 SQ.MM (18A) สำหรับสายที่ พิกัดใช้งาน 750V ที่อุณหภูมิ 70 C เดินลอยในท่อโลหะ

หมายเหตุ ทั้งนี้ต้องอย่าลืมพิจารณาเรื่อง Voltage Drop ในสาย อาจใช้สาย
ที่ ขนาดใหญ่ขึ้นได้ ( ไม่ควรเกิน 3 % ) และอย่าลืมเดินสาย ground ของบริภัณท์ด้วย ซึ่งคิดตามขนาดของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน ในที่นี้ใช้เบอร์ 2.5 SQ.MM